Hispania, escuela de español

Cursus ter voorbereiding op het DELE examen


Deze cursus heeft als doel cursisten voor te bereiden op het DELE examen.

Tijdens de cursus wordt er met echte DELE examens geoefend. Het is een intensieve cursus met een hoog leertempo.

Wat is het DELE -diploma?

DELE is de afkorting van `Diploma de Español como Lengua Extranjera´ en het betekent `Diploma voor Spaans als Vreemde Taal´. De DELE diploma’s zijn de enige officiële diploma’s met een internationale karakter die de kennis en beheersing van de Spaanse taal bewijzen en die namens de Spaanse Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Sport door het Instituto Cervantes worden toegekend.

De DELE diploma´s zijn de enige diploma´s van het Spaanse Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Sport op internationaal niveau. Ze worden wereldwijd erkend door particuliere ondernemingen, de kamers van koophandel en door zowel particuliere als openbare onderwijsinstellingen.

Jaarlijks leggen meer dan 100 cursisten van Hispania, escuela de español het examen af. 90% Van alle cursisten die het examen afleggen, slaagt. Dankzij onze goede resultaten, neemt het aantal cursisten dat bij ons het DELE examen voorbereidt jaarlijks toe. Het hoge slagingspercentage is voor ons het bewijs dat onze lesmethode werkt.

Hoeveel niveaus zijn er?

Je kunt het examen afleggen voor de volgende niveaus::

  • DELE- Niveau A1
  • DELE- Niveau A2
  • DELE- Niveau B1
  • DELE- Niveau B2
  • DELE- Niveau C1
  • DELE- Niveau C2

Wanneer vinden de examen plaats

De examens vinden drie keer per jaar plaats, namelijk in Mei, Augustus en November. In Augustus kun je het examen alleen in Spanje afleggen. In Mei en November kun je het examen ook buiten Spanje afleggen.

Soorten Cursussen

CURSUSUREN PER WEEKLESSEN PER WEEKDUUR
Extensief Plus63 dagen per week8 weken
Intensivo105 (van maandag t/m vrijdag)4-8 weken
Intensief Plus2010 (van maandag t/m vrijdag, 2 lessen per dag)4-8 weken

Kenmerken

Leerlingen:Maximaal 10.
Gemiddeld 7
Duur:4 tot 8 weken
Niveaus:Van A1 t/m C2Begin van de cursus:De cursus begint 4-8
weken vóór het examen.