Onze Methode


Hispania, escuela de español ontwikkelde haar eigen lesmethode, waarin de student centraal staat. Het is een actieve methode, waarbij conversatie de basis vormt om de taal te leren. We creëren een gemoedelijke en open sfeer waarin leerlingen worden aangemoedigd om actief mee te doen in de lessen, zonder angst om fouten te maken. Van je fouten kun je namelijk een heleboel leren!

Onze leraren vormen een heel belangrijk onderdeel van onze lesmethode. Zij geven cursussen “a la carte”, waarbij elke week een nieuw lesprogramma wordt samengesteld, gebaseerd op de kennis en vaardigheden van de leerlingen die die week naar de les zullen komen. Doordat we met kleine groepen werken, kan de docent het niveau van elke student door observatie en het stellen van vragen evalueren, zonder dat daar schriftelijke toetsen voor nodig zijn.

Bij Hispania leert elke student in zijn/haar eigen tempo. Per les worden er leerdoelen gesteld. Elke les is dus een afgerond geheel, waarin je iets nieuws leert op jouw niveau. Ook leerlingen die minder dagen per week les hebben profiteren op deze manier maximaal van hun cursus. Omdat je in je eigen tempo leert, kun je bij Hispania makkelijk van niveau veranderen als je daar aan toe bent. Je bent niet verplicht hetzelfde ritme te volgen als je klasgenoten.

Het voordeel van onze lesmethode is dat we heel flexibel zijn. Je kunt makkelijk je rooster veranderen, een les annuleren of je cursus even stopzetten. Je hebt daarna altijd de mogelijkheid om een les weer in te halen. Dat is leren in je eigen tempo!