Filozofia


Hispania, escuela de español powstała w 2002 roku, z zamiarem rozpowszechnienia pewnego rodzaju postawy życiowej za pomocą nauczania języka hiszpańskiego, w której poszanowanie dla drugiego człowieka, tolerancja i dostrzeganie pozytywnych aspektów rzeczywistości odgrywałyby dominującą rolę. Od tego momentu jedynie przybywało nam uczniów, co sprawiło, że staliśmy się najpopularniejszą szkołą w mieście. Pomimo rosnącego zainteresowania szkoła zachowała swój przyjazny i rodzinny charakter.

Pracownicy Hispanii zawsze służą pomocą uczniom, zarówno w sprawach związanych z nauczaniem jak i w przystosowaniu się do warunków życia i poznaniu panujących tutaj zwyczajów. Wszystko to sprawia, że uczniowie odnajdują w Hispanii kwintesencję hiszpańskości: języka, kultury, a także poznają przyjaciół z całego świata.

Kluczem do naszego sukcesu są nasi lektorzy. Wszyscy są rodzimymi użytkownikami języka hiszpańskiego i posiadają wykształcenie wyższe z zakresu nauczania języka hiszpańskiego, a ponadto zostali przeszkoleni w naszej metodzie nauczania. Połączenie ich wykształcenia, entuzjazmu i pasji do nauczania zaowocowało stworzeniem dynamicznej i interaktywnej metody nauczania, która sprawia, że nauka jest przyjemna i skuteczna, czego potwierdzeniem jest odsetek naszych uczniów, którzy corocznie zdają egzaminy DELE przekraczający ponad 90%.