Kurs Hiszpańskiego Przygotowujący do Rozpoczęcia Studiów (licencjackich lub magisterskich)


Są to kursy długotrwałe, trwające od 30 do 52 tygodni, przeznaczone dla wszystkich osób zainteresowanych rozpoczęciem studiów licencjackich lub magisterskich na hiszpańskim uniwersytecie. 

To typ kursu łączonego: 20 godzin zajęć tygodniowo w skład których wchodzą:

  • Standardowy Kurs Hiszpańskiego
  • Przygotowanie do Egzaminu DELE
  • Nauka redagowania pisemnych form wypowiedzi 
  • Indywidualne konsultacje
  • Pomoc w wypełnianiu dokumentacji i wszelkich procedur związanych z rozpoczęciem studiów

Kurs rozpoczyna się od zajęć ze Standardowego Kursu Języka Hiszpańskiego i ma na celu zdobycie przez uczestnika umiejętności językowych na poziomie zaawansowanym. Dalej uczestnicy realizują Kurs Przygotowujący do Egzaminu DELE, ponieważ posiadanie dyplomu DELE jest koniecznym wymogiem do rozpoczęcia studiów na większości hiszpańskich uczelni. Podczas ostatniej części kursu uczestnicy pracują nad sposobem redagowania pisemnych form wypowiedzi, co ma im pomóc w późniejszych egzaminach pisemnych na uczelni. 

Kurs obejmuje także Indywidualne konsultacje dla każdego z uczestników, w czasie których otrzymają oni szczegółowe informacje dotyczące wybranych przez siebie kierunków studiów, sposobów wypełniania dokumentacji, zapisu na studia itd., a także zostaną rozwiane wszelkie ich wątpliwości.

Kurs Hiszpańskiego Przygotowujący do Podjęcia Studiów w Hiszpanii spełnia wszelkie warunki potrzebne do otrzymania przez kursantów pozwolenia na pobyt w Hiszpanii i otrzymania statusu studenta, udziela potrzebnych informacji i dysponuje dokumentami potrzebnymi do zakończenia wszelkich procedur związanych z rozpoczęciem studiów, bez ponoszenia dodatkowych kosztów przez kursantów.

 

Charakterystyka

Liczba uczestników:Maksymalnie: 10 osób
Średnio:  6 osób
Czas trwania:Od 30 do 104 tygodni
   Rozpoczęcie
zajęć:
Dowolny poniedziałek, cały rok