Hispania, escuela de español

Kurs Przygotowujący do Egzaminu DELE


Jest to rodzaj kurs specjalistycznego, przygotowującego do egzaminu DELE.

Kurs ten bazuje na egzaminach DELE z poprzednich lat i symulacjach przykładowych egzaminów. Rytm nauczania jest szybki i intensywny, a na zajęciach nabywa się różne umiejętności językowe.

Czym jest DELE?

Egzamin DELE jest jedynym, oficjalnym egzaminem z języka hiszpańskiego o charakterze międzynarodowym, sygnowanym przez Ministerstwo Edukacji w Hiszpanii. Jego organizatorem jest Instytut Cervantesa.

Corocznie do egzaminu DELE podchodzi ok. 100 uczniów naszej szkoły, a odsetek zdających wynosi ponad 90%, dlatego też wzrasta liczba osób chcących przygotować się do niego razem z nami. Sukcesy naszych kursantów to zasługa wysokiej jakości kształcenia w Hispanii, a zarazem sprawdzian dla naszej metody nauczania.

Poziomy

W zależności od poziomu zaawansowania, w ramach DELE można uzyskać następujące dyplomy:

  • DELE – A1
  • DELE – A2
  • DELE – B1
  • DELE – B2
  • DELE – C1
  • DELE – C2

Kiedy odbywają się egzaminy DELE?

Są trzy terminy: w maju i w listopadzie w różnych krajach i w sierpniu (tylko w Hiszpanii).

Rodzaje kursu

KursLiczba godzin w tygodniuLiczba zajęć w tygodniuCzas trwania
Ekstensywny Plus63 razy w tygodniu8 tygodni
Intensywny105 razy w tygodniu
​(od poniedziałku do piątku)
tygodni
8 tygodni
Intensywny Plus205 razy w tygodniu
(zajecia 2 razy dziennie)
tygodni
8 tygodni

Charakterystyka

Liczba uczestników:Maksymalnie: 10 osób
Średnio:  6 osób
Czas trwania:4 tygodni, 8 tygodni
Poziomy:

Od A1 do C2, zgodne z CEFR –
systemem kwalifikacji poziomów
biegłości językowej przyjętym przez
Radę Europy

Rozpoczęcie zajęć: Od 4 do 8 tygodni przed oficjalnym terminem egzaminu, w zależności od typu kursu