Kursy Przygotowujące do Egzaminu Wstępnego na UNED, Hispania, escuela d español

Kurs Przygotowujący do Egzaminu Wstępnego na UNED (Universidad Nacional de Educación a Distancia)


Nasza szkoła cieszy się popularnością wśród osób przygotowujących się do egzaminu wstępnego na UNED co zawdzięcza się  naszym lektorom:  wszyscy oni posiadają wiedzę  z zakresu  nauczania hiszpańskiego jako języka obcego. Ponadto wieloletnia tradycja w zakresie nauczania i doświadczenie pokazały nam, że sposób nauczania rodzimych użytkowników języka i osób, które nie miały kontaktu z danym językiem znacząco się różni, dlatego też nigdy nie łączymy ich w tej samej grupie native speakerów i  obcokrajowców. Kurs rozpoczyna się 17-ego września i kończy się na 2 dni przed egzaminem selekcyjnym.

 

Jak wygląda kurs?

Egzamin wstępny składa się z dwóch części:  Części ogólnej, która jest obowiązkowa i składa się  z 4 przedmiotów:

 • Komentarz do tekstów filozoficzno-lingwistycznych
 • XX y XXI wieczna historia Hiszpanii
 • Nauka drugiego języka – angielski
 • Przedmiot do wyboru:  zgodny z wybranym kierunkiem studiów

… i części dodatkowej, która służy jedynie do podniesienia oceny przy rekrutacji. Jeżeli ta część nie zostanie zaliczona, nie obniża to oceny końcowej, może ją jedynie poprawić. Zaleca się podejście do tego egzaminu, w szczególności osobom, których umiejętności językowe odpowiadają jedynie zaawansowanemu poziomowi B2.

Kurs może być realizowany na 2 sposoby:
Tylko część obowiązkowa, lub część obowiązkowa i dodatkowa.

Osoby posiadające kredencjal, tj. dokument zaliczający część obowiązkową (wystawiony w porozumieniu ze szkołą lub uczelnią macierzystą kursanta) mogą realizować jedynie część dodatkową, aby tym sposobem  podnieść swoją ocenę przy rekrutacji.

 

Co zawiera się w cenie kursu?

El curso de selectividad incluye:

 1. Rejestracja
 2. Materialy
 3. Dostęp do internetu i do naszego centrum samokształcenia
 4. 20 godzin zajęć tygodniowo. Każdego dnia odbywają się zajęcia z:
  – Komentarzy  de tekstów filozoficzno-lingwistycznych
  – XX i XXI wiecznej  Historii Hiszpanii
  – Nauki drugiego języka: angielski, niemiecki, francuski, włoski lub portugalski
  – Przedmiot do wyboru: związany z wybranym kierunkiem studiów
 5. List akceptacyjny potrzebny do otrzymania pozwolenia na pobyt w Hiszpanii
 6. Pomoc w zakresie dokumentacji i procedur związanych z egzaminem
 7. Pomoc w zakresie dokumentacji i procedur związanych z zapisem na studia
 8. Konsultacje dotyczące funkcjonowania szkolnictwa wyższego w Hiszpanii

 

Dlaczego warto zrobić ten kurs w Hispanii?

Zaletą naszej szkoły jest to, że nie przyjmujemy do grup osób, których rodzimym językiem jest hiszpański. Uczestnikami mogą być jedynie mieszkańcy innych krajów, którzy znają język hiszpański w małym stopniu lub wcale. Podczas oferowanych  przez nas zajęć nauczamy zarówno języka hiszpańskiego jak i materiału związanego z danym kierunkiem studiów  (wybranym przez  uczestnika), ponieważ nasi lektorzy są specjalistami w obu tych dziedzinach.  Zajęcia odbywają się w małych grupach, które nigdy nie przekraczają 13 osób.

Ponadto w cenie kursu zawierają się także Indywidualne Konsultacje dla każdego z uczestników. Dzięki temu, każdy z naszych uczniów otrzymuje szczegółowe informacje dotyczące studiów i procedur potrzebnych do ich rozpoczęcia.

Kurs Hiszpańskiego Przygotowujący do Egzaminu Wstępnego na UNED spełnia wszelkie wymagania potrzebne do otrzymania przez uczestników statusu studentów i pozwolenia na pobyt w Hiszpanii. Udostępniamy także wszystkim kursantom dokumenty i informacje potrzebne przy wypełnianiu procedur związanych ze studiami bez naliczana dodatkowych kosztów.

 

Charakterystyka

Liczba uczestników:Maksymalnie: 13 osób
Średnio:  7 osób
Czas trwania:Od 20 do 36 tygodni
   Rozpoczęcie zajęć:3 października 2016, 9 stycznia 2017