Kursy Przygotowawcze dla Nauczycieli Języka Hiszpańskiego Hispania, escuela de español

Kursy Przygotowawcze dla Nauczycieli Języka Hiszpańskiego


Jest to typ kursu – warsztatów, podczas którego uczestnicy poznają najnowsze i najskuteczniejsze strategie nauczania, które stosują w swojej pracy także  nauczyciele Hispanii. Te metody nauczania zostały bardzo dobrze przyjęte zarówno przez uczniów ELE jak i profesjonalistów, zawodowych lingwistów. 

System nauczania bazuje na ciągłej interakcji pomiędzy uczestnikami, a lektorem,  nie ma zajęć czysto teoretycznych. Zajęcia bazują na dialogu, w którym to uczeń odgrywa główną rolę. Uczestnicy Kursu Przygotowawczego dla Nauczycieli po zrealizowaniu części teoretycznej mogą sprawdzić w praktyce swoje umiejętności, prowadząc zajęcia dla uczniów ELE  pod nadzorem i czujną uwagą jednego z lektorów Hispanii.

 

Program

Kursy dzielą się według 3 poziomów, które odpowiadają Przyjętym przez Radę Europy międzynarodowym poziomom biegłości języka. Kurs może mieć charakter intensywny lub ekstensywny. 

  • Kurs intensywny: trwa 2 tygodnie odpowiednio dla każdego z poziomów, po 20 godzin zajęć tygodniowo: 4 godziny zajęć dziennie od poniedziałku do piątku. Uczestnicy mogą realizować wedle uznania 1, 2 lub 3 poziomy
  • Ekstensywny trwa 30 tygodni, po 4 godziny zajęć tygodniowo. W tym kursie realizuje się przygotowanie do nauczania 3 poziomów: A,B,C.

 

Założenia i cele kursu

  • Nauczanie gramatyki na poziomach A, B, C
  • Nauczanie słownictwa na poziomach A, B, C
  • Rozumienie ze słuchu i ekspresja ustna na poziomach A, B, C
  • Zrozumienie tekstu pisanego i przygotowywanie tekstu pisemnego na poziomach A, B, C
  • Gry i zabawy w czasie zajęć

 

Postępowanie przy ocenianiu

Przed uzyskaniem tytułu nauczyciela ELE kursanci odbywają praktyki, podczas których muszą wykazać się znajomością poznanych technik nauczania i sprawdzić swoje umiejętności w praktyce pod okiem jednego z wyznaczonych do tego nauczycieli, który oceni i poprawi popełniane błędy. Ocena odpowiadać będzie poziomowi opanowania technik nauczania w zakresie wysławiania się, zrozumienia, czytania, przygotowywania tekstu etc. 

 

Rodzaje kursu

Kurs Liczba godzin tygodniowo Liczba zajęć w tygodniu Czas trwania
Ekstensywny 4 2 razy w tygodniu 10 tygodni dla każdego poziomu
Intensywny Plus 20 5 razy w tygodniu
(2 zajęcia codziennie)
2 tygodnie dla każdego poziomu