Metoda nauczania w Hispanii


Metoda nauczania Hispania, escuela de español bazuje przede wszystkim na rozmowie, w której głównym bohaterem jest uczeń, co pozwala mu nabyć i rozwinąć płynność językową. Filozofia naszej szkoły dopuszcza popełnianie błędów na początku nauki, co pozwala przezwyciężyć strach przed mówieniem w obcym języku i zachęcić do czynnego udziału w zajęciach bez obawy o popełnianie błędów.

Istotnym elementem naszej metody nauczania są nasi lektorzy. Ich zaangażowanie i profesjonalizm, pozwalają na przygotowywanie kursów “a la carta” (jak z menu), w których to uczniowie decydują o liczbie godzin i dniach, w których będą odbywały się ich zajęcia. Plan zajęć jest ustalany cotygodniowo i dopasowany do potrzeb uczniów tak, aby każdy z nich wyciągnął jak najwięcej korzyści z zajęć, dlatego też nasi lektorzy nie trzymają się ściśle określonego podręcznika czy konkretnej książki. Ich skoordynowana praca i małe grupy pozwalają na ocenianie postępów uczniów w czasie zajęć, dlatego tez nie organizujemy częstych egzaminów pisemnych.

Założeniem każdego z zajęć jest osiągnięcie przez ucznia określonego celu językowego, dostosowanego do jego poziomu. W ten sposób wszyscy kursanci wyciągają maksymalne korzyści z zajęć, bez szkody dla osób, które uczęszczają na mniejszą ilość zajęć tygodniowo. Wiemy, że rytm nauczania każdego ucznia jest inny, a co za tym idzie tempo jego rozwoju jest inne, dlatego staramy się, aby nikt nie odczuwał presji związanej z chęcią dorównania umiejętnościom kolegów z grupy i uczył się hiszpańskiego w swoim własnym tempie.

Nasza metoda nauczania bazuje na maksymalnej elastyczności uczniów, którzy mogą w dowolnej chwili na własne życzenie wstrzymać zajęcia, zmienić plan lub zrezygnować z niektórych zajęć i odrobić je w dowolnej chwili, osiągając przy tym zadowalające rezultaty.