Hispania, escuela de español

Specjalistyczne Kursy Języka Hiszpańskiego


To kursy, które skupiają się na nauczaniu języka specjalistycznego, stosowanego w konkretnych zawodach. Podczas tych kursów uczniowie mają do czynienia z tekstami i sytuacjami językowymi związanymi z różnymi środowiskami pracy. W przypadku niektórych kursów organizujemy wycieczki do konkretnych miejsc pracy, aby obejrzeć i obserwować prawdziwą komunikację pomiędzy pracownikami. Hispania, escuela de español oferuje różne typy kursów specjalistycznych: 

  • Hiszpański stosowany w biznesie
  • Hiszpański dla pracowników sektoru medycznego
  • Hiszpański stosowany w turystyce
  • Hiszpański prawniczy
  • Hiszpański dla stewardess
  • Hiszpański stosowany w hotelarstwie
  • Kursy literatury hiszpańskiej i hispanoamerykańskiej
  • Kurs wiedzy o hiszpańskim kinie
  • Kursy wiedzy o sztuce hiszpańskiej
  • Kurs historii Hiszpanii 

Uczestnictwo w tych kursach wymaga znajomości języka przekraczającej poziom B1- zgodny z systemem kwalifikacji poziomów biegłości językowej przyjętym przez Radę Europy.

Zazwyczaj te kursy są przeznaczone dla grup uczniów i realizowane w konkretnych terminach, jednakże od niedawna są organizowane także zajęcia indywidualne dla pojedyńczych uczniów. 

 

Charakterystyka

Liczba uczestników:Maksymalnie: 10 osób
Średnio:  6 osób
Czas trwania:Minimalnie: 1 tydzień
Maksymalnie: opcjonalnie dla każdego ucznia
   Rozpoczęcie zajęć:Każdego dnia od poniedziałku do piątku